โรงเรียนนาอ้อวิทยา
  
เอกสารประกอบการสอน

คู่มือการใช้ระบบการ LMS/CMS
การใช้งานOBECCMS
การใช้งาน OBECLMS
การเปลี่ยนหน้ากากแบบ Zip
การติดตั้งโปรแกรมapperve
การติดตั้ง Obeclms


   

Adobe Premiere Pro
Desktop Autho
Microsofe Office 2007

   

เข้าสู่หน้าหลักโรงเรียนนาอ้อวิทยา


Facebook โรงเรียนนาอ้อวิทยา

   
โรงเรียนนาอ้อวิทยา 147 ถนนเลย - เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ. เลย สพม.19 โทร 042-071048 Email: naowit@hotmail.com
Admin:วิทยา มาแสนจันทร์ Tel: 08-8331-8339 Email: thailoei99@hotmail.com